De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Privacyverklaring

De Handen Ineen, met als hoofd verantwoordelijke Steinie Weidema, is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Handen Ineen en Steinie Weidema kunnen in de rest van het document als één en hetzelfde gelezen worden.

Dit houdt in dat de Handen Ineen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Steinie Weidema is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Handen Ineen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De Handen Ineen gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

De Handen Ineen moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt de Handen Ineen ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Daarnaast worden verwijzingen van artsen, afgenomen testen en andere voor de uitvoering van de praktijk belangrijke papieren documenten, achter een met sleutel afgesloten deur bewaard.

De Handen Ineen maakt gebruik van het software programma Fairware, die ook hun bescherming up to date gemaakt heeft. Dit programma is alleen toegankelijk met een uniek wachtwoord wat in het bezit is van de Handen Ineen. Uw gegevens in het online dossier zijn op deze manier afgeschermd.

De medewerkers van Steinie Weidema, volgen hetzelfde beleid. Steinie Weidema is ook aangesteld als functionaris gegevensbescherming en heeft als zodanig de plicht de medewerkers aan te sturen en up tot date te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het gevoerde beleid voor bescherming van uw gegevens.

De laptops die binnen De Handen Ineen gebruikt worden, zijn voorzien van een schermbeveiliging. Uw privacy op onze laptop is hiermee voor derden beschermd.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door . Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. De Handen Ineen behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

De Handen Ineen
t.a.v. Steinie Weidema
Koningin Wilhelminaweg 85
3958 CL Amerongen.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Met vriendelijke groet, Steinie Weidema, ergo/handtherapeute De Handen Ineen