De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt u weer op weg als u tijdelijk of blijvend belemmerd bent in uw dagelijkse handelingen en richt zich vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving.
Het is belangrijk dat u zelf de regie in handen kunt houden en (weer) beter mee kunt doen aan het dagelijks leven.

Alles wat mensen doen heeft een bepaalde betekenis in hun leven. Als dit door ziekte of een aandoening niet meer, of slechts beperkt mogelijk is, heeft dit vaak een grote impact op de kwaliteit van leven.

Dagelijkse activiteiten die zo vanzelfsprekend waren, worden ineens een uitdaging. Dit kan gaan om de persoonlijke verzorging (wassen/aankleden) ,het bereiden van een maaltijd, de dagelijkse wandeling, op bezoek gaan bij familie of kennissen, fietsen of boodschappen doen.

Ergotherapie richt zich op de gevolgen van deze persoonlijke, per individu verschillende problemen en gaat samen met de cliënt aan mogelijke oplossingen werken. Hierbij kijkt de ergotherapeut niet naar de onmogelijkheden, maar juist naar de mogelijkheden die er nog zijn en hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

De ergotherapeut begeleidt, behandelt, ondersteunt en adviseert de cliënt of diens mantelzorger met het doel, zo lang mogelijk zelfstandig en veilig in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook het naar eigen behoefte kunnen blijven handelen en/of participeren in het dagelijks leven hoort bij de doelstelling van de ergotherapie.

Soms gaat het hierbij om één concrete hulpvraag waarvoor één consult voldoende kan zijn. Indien er sprake is van verschillende of zelfs uiteenlopende vragen, dan zal de ergotherapeut meerdere keren met u afspreken.

 

Meer informatie

 

De Handen Ineen